مورخ:[1397-04-01 23:31:01]
»کاریکاتور
»سوءاستفاده از دلار 4200 تومانی به بهانه واردات خاک خواب گربه!

امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس:اخیراً دو سند به دست ما رسیده که نشان می‌دهد ثبت سفارش‌هایی برای واردات خاک برای بستر خواب گربه و همچنین سطل آشغال از آلمان با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفته است!

سوءاستفاده از دلار 4200 تومانی به بهانه واردات خاک خواب گربه!

به گزارش مشهدسر؛