مورخ:[1397-03-28 21:54:01]
»
» عکس/ تحقیر سعد حریری در مسکو

تصویری از مراسم افتتاحیه جام جهانی در مسکو منتشر شده است که رسانه های عربی آن را ننگی بزرگ برای نخست وزریر لبنان می‌دانند.

 عکس/ تحقیر سعد حریری در مسکو

به گزارش مشهدسر؛ این تصویر نشان می‌دهد که در این مراسم پوتین و چند تن از سران کشورهای مختلف که برای حضور در افتتاحیه جام جهانی به مسکو آمده اند، دور یک میز نشسته اند و سعد حریری در گوشه‌ای نظاره گر آنهاست. رسانه های عربی، عدم توجه پوتین به حریری را برای نخست وزیر لبنان یک ننگ بزرگ می‌دانند.