مورخ:[1397-03-28 21:42:01]
»
»مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین

رئیس جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: عده ای در مجلس همواره مخالفت افزایش نرخ بنزین هستند و فشار های آنان باعث شده است که این امر در کشور محقق نشود و بنزین تا آخر سال 97 هیچ تغییری در قیمت آن حاصل نمی شود ؛ برخلاف این نظر وزارت نفت همواره به دنبال افزایش نرخ بنزین در سال جاری بوده است.

مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین

به گزارش مشهدسر؛ ناصر رئیسی فرد در گفت‌وگویی با اشاره به موضوع سهمیه بندی بنزین در کشور اظهارداشت: انجمن جایگاه داران سوخت ، مجلس و وزارت نفت همواره مخالت سهمیه بندی شدن بنزین در کشور هستند و این موضوع خوشبختانه انجام نمی شود چرا که هنوز تبعات سهمیه بندی قبلی در کشور پاک نشده است که بخواهیم مجددا این موضوع را مطرح کنیم.

وی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ بنزین در کشور نیز بیان داشت: عده ای در مجلس همواره مخالفت افزایش نرخ بنزین هستند و فشار های آنان باعث شده است که این امر در کشور محقق نشود و بنزین تا آخر سال 97 هیچ تغییری در قیمت آن حاصل نمی شود ؛ برخلاف این نظر وزارت نفت همواره به دنبال افزایش نرخ بنزین در سال جاری بوده است.

رئیس جایگاه‌داران سوخت کشور همچنین در خصوص حفظ کارت های سوخت گفت: الان هم بنزین با کارت سوخت در جایگاه ها ارائه می شود اما وزارت نفت به دنبال این است که بنزین با کارت های شخصی به مردم ارائه شود؛ اما ما به دنبال این هستیم تا طرح جدیدی را که در این خصوص تهیه و تنظیم کرده ایم تصویب و به اجرا برسانیم.

وی در خصوص جزئیات طرج دید ارائه بنزین گفت: طرح جدید در خصوص نحوه پرداخت است که کارتی طراحی کرده ایم که هم پرداخت را سهل می کند و چالش بین کارگر و خریدار را نیز به حداقل می رساند، به طوریکه شخص تنها با کارت خود وارد جایگاه شده و با آن نیز بنزین خریداری می کند و مبلغ نیز از طریق شارژ همان کارت پرداخت می شود.