مورخ:[1396-11-24 03:06:01]
»
» تصاویر جالب و دیدنی از بارش برف
با شروع زمستان، نظم خاصی با بارش برف در سراسر جزیره هوکایدوی ژاپن به وجود می‌آید.
 تصاویر جالب و دیدنی از بارش برف

به گزارش مشهدسر؛