مورخ:[1396-10-21 19:51:01]
»
»عکس/ عاقبت تورم ۲۶۰۰ درصدی ونزوئلا
عکس/ عاقبت تورم ۲۶۰۰ درصدی ونزوئلا

به گزارش مشهدسر؛ بحران اقتصادی در ونزوئلا به مرحله بسیار خطرناکی رسیده به طوریکه تورم چندهزار درصدی باعث شد طبقه متوسط و رو به پایین این کشور، به مرز نابودی برسند. فروشگاه‌هایی با قفسه‌های خالی نشان از کمبود مواد غذایی و خدماتی و همچنین کاهش شدید قدرت اقتصادی مردم ونزوئلا است.