مورخ:[1396-10-21 14:11:01]
»
»وقوع نهمین پس‌لرزه در سومار
سومار همچنان در رأس زلزله‌هاى بزرگ غرب کشور است و نهمین پس‌لرزه در آن به وقوع پیوسته است.
وقوع نهمین پس‌لرزه در سومار

به گزارش مشهدسر؛ از کرمانشاه، سومار از ساعت 10:29 دقیقه صبح امروز همچنان در راس زلزله‌هاى بزرگ غرب کشور قرار دارد.

براساس این گزارش، زمین‌لرزه 5.6 ریشتری ساعت 10:29 دقیقه در عمق هشت کیلومتری، 5.4 ریشتر ساعت 10:44 دقیقه در عمق 10 کیلومتری،  3.4 ریشتری ساعت 11:04 دقیقه در عمق 10 کیلومتری، 3.4 ریشتری ساعت11:15 دقیقه در عمق هشت کیلومتری، پنج ریشتری ساعت 11:25 دقیقه در عمق 12 کیلومتری رخ داده است.

همچنین زلزله‌ 5.4 ریشتری ساعت 11:30 در عمق 10 کیلومتری، 3.7 ریشتری ساعت 11:35 دقیقه در عمق 10 کیلومتری و 3.4 ریشتری ساعت 11:39 دقیقه در عمق 10 کیلومتری، 4.1 ریشتری ساعت 11:47 دقیقه در عمق هشت کیلومتری و 3 ریشتری ساعت 12:16 دقیقه در عمق 10 کیلومتری زمین لرزه‌هاى ثبت شده در سومار توسط مرکز لرزه‌نگارى کشور است.