مورخ:[1396-08-23 00:10:01]
»
»راه‌اندازی فیبر نوری حوزه قضایی بابلسر

فیبر نوری حوزه‌های قضایی بابلسر با اختصاص هزینه‌های استانی راه‌اندازی شد.

راه‌اندازی فیبر نوری حوزه قضایی بابلسر

به گزارش مشهدسر؛ فیبر نوری حوزه‌های قضایی بابلسر، نکا، سرخرود و دابودشت با اختصاص هزینه‌های استانی و حمایت رئیس کل دادگستری مازندران راه‌اندازی شد.

این امر به منظور افزایش کیفیت شبکه گسترده، سهولت در افزایش پهنای باند و بهبود ارائه خدمات الکترونیک به همکاران قضایی، اداری و مراجعان است.

فیبرنوری این حوزه‌های قضایی با استفاده از سرویس MPLS ویژه راه‌اندازی شده و پهنای باند آنها نیز افزایش یافته است.