مورخ:[1395-10-22 12:45:01]
»
»عکس/ بزرگترین تشییع جنازه تاریخ به روایت کتاب گینس
عکس/ بزرگترین تشییع جنازه تاریخ به روایت کتاب گینس

به گزارش مشهدسر؛ به نوشته‌ گینس، ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که حدود یک ششم کل جمعیت ایران بود در مراسم تشییع امام (ره) شرکت کردند.

 
 بزرگترین تشییع جنازه تاریخ به روایت کتاب گینس