مورخ:[1395-10-22 12:37:01]
»
»عکس/ آخرین لحظات تدفین آیت الله هاشمی
عکس/ آخرین لحظات تدفین آیت الله هاشمی

به گزارش مشهدسر؛ تصویر زیر آخرین لحظات تدفین آیت الله هاشمی را نشان می‌دهد. 

 
 آخرین لحظات تدفین آیت الله هاشمی