مورخ:[1395-10-22 12:06:01]
»
»اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله رفسنجانی
رهبر معظم انقلاب، مسئولین و عموم مردم بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نماز اقامه کردند.
اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله رفسنجانی

به گزارش مشهدسر؛