مورخ:[1395-10-22 12:04:01]
»
»پلمب آرایشگاه‌های زنانه غیرمجاز در اصفهان
برخی مراکز آرایشگاهی در اصفهان اقدام به ارائه خدماتی همچون اپیلاسیون، ماساژ و خالکوبی به صورت غیرمجاز می‌کردند.
پلمب آرایشگاه‌های زنانه غیرمجاز در اصفهان

به گزارش مشهدسر؛