مورخ:[1395-10-21 12:09:01]
»
»عکسی صمیمی از آیت الله هاشمی در کنار رهبر انقلاب
رهبرانقلاب: ‎با فقدان هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمی‌شناسم که تجربه‌ای مشترک و چنین دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز بیاد داشته باشم. ۹۵/۱۰/۱۹
عکسی صمیمی از آیت الله هاشمی در کنار رهبر انقلاب

به گزارش مشهدسر؛