مورخ:[1395-10-21 12:06:01]
»
»عکس/ گریه آیت‌الله موحدی کرمانی بر پیکر آیت‌الله هاشمی
عکس/ گریه آیت‌الله موحدی کرمانی بر پیکر آیت‌الله هاشمی

به گزارش مشهدسر؛