مورخ:[1395-10-21 01:06:01]
»
»اظهار نظر عجیب جهانگیری از دستاوردی کم‌سابقه در تاریخ ایران! +عکس‌نوشت

معاون اول رئیس‌جمهور در اظهاراتی کنترل تورم و ایجاد اشتغال را جزو دستاوردهای کم‌سابقه تاریخ ایران نام برد.

اظهار نظر عجیب جهانگیری از دستاوردی کم‌سابقه در تاریخ ایران! +عکس‌نوشت

به گزارش مشهدسر؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در اظهاراتی کنترل تورم و ایجاد اشتغال را جزو دستاوردهای کم‌سابقه تاریخ ایران نام برد.

 

http://www.bloghnews.com/images/docs/files/000258/nf00258755-1.jpg